Spolu, ale sami

Šel jsem suplovat. Ale nešel jsem učit. Určitě tuhle situaci znáte. Věřím, že jste to také někdy zkusili. Osobně na tom nevidím nic špatného. Necháte žákům volnou hodinu a čas, aby si dělali, co potřebují, ale doporučíte jim, aby ji využili smysluplně, například k samostudiu. Většinou to ale studiem neskončí.

Na úvod žákům oznámím, že dnešní hodinu budou mít volnou a kromě již zmíněného doporučení, jak strávit následujících 45 minut, je požádám, aby nebyli příliš hluční a nerušili výuku v okolních třídách.
celý článek

10 otázek, na které jsem ve školním roce 2018/2019 hledal odpovědi

  1. Jak být dobrým (nejen) třídním učitelem?
  2. Jak naučit své žáky rozumět sami sobě, zvládat své emoce, strachy a krize, lépe pracovat s pozorností a umět cíleně relaxovat? (1)
  3. Jak změnit své návyky, když přestanou fungovat?
  4. Jak zvládat své závislosti?
  5. Jak každý den udělat něco pro sebe?
  6. Jak se pravidelně věnovat věcem, na kterých záleží?

celý článek