Technologie ve škole (seminář pro management SŠ JmK)

Základní informace

Akce je realizována v rámci projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Implementace KAP JMK II, aktivita KA07.

Anotace

Na setkání se zaměříme na vybrané oblasti technologií a jejich využití ve škole. Kurz je koncipován prakticky tak, aby si z něj účastníci odnesli konkrétní řešení, která budou moci následně realizovat na své škole. Výběr témat do jednotlivých bloků bude vycházet z potřeb a požadavků účastníů konkrétního setkání.

Program

 • 8:45–9:00: úvodní seznámení, cíl a očekávání (15′)
 • 9:00–10:00: BLOK 1: Hybridní škola (60′)
  Co vše lze ve škole realizovat hybridně [1]
 • 10:00–10:15: technologická přestávka (15′)
 • 10:15–11:15: BLOK 2: Digitální minimalismus ve škole (60′)
  Jak tento přístup zapojit do výuky a života žáků, učitelů a vedení školy [2][3]
 • 11:15-11:30: prohlídka školy (15′)
 • 11:30-12:15: OBĚD (45′)
 • 12:15–13:15: BLOK 3: škola 2.0 (60′)
  Jak se posunout od školy 1.0 ke škole 2.0 a jak začít budovat školu 4.0. [4]
 • 13:15–13:30: technologická přestávka (15′)
 • 13:30–14:30: BLOK 4: vaše téma případně na co se nedostalo (60′)
 • 14:30–14:45: závěrečný feedback a zakončení (15′)

Další nabídka témat

 • Technologie a komunikace ve škole [5]
 • Hybridní vzdělávání a Strategie 2030+ [6]
 • Minimální bezpečnostní politika ve škole

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na workshopu odpovím.

Poznámka: Témata z programu mohou být nahrazena dalšími tématy z výše uvedené nabídky dle zájmu účastníků.

Zdroje

 1. Co znamená hybridní škola
 2. Digitální minimalismus v online výuce
 3. 10 tipů, jak naučit žáky být digitálními minimalisty
 4. Budoucnost škol podle WEF
 5. Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci
 6. Digitální kompetence pro wellbeing