Digitální wellbeing v praxi (seminář pro učitele)

Základní informace

Akce je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Anotace

Na setkání se zaměříme na praktické využití digitálních technologií v souvislosti s wellbeingem. Kurz nabídne účastníkům konkrétní řešení použití mobilních zařízení pro zlepšení wellbeingu jak u sebe, tak u žáků, zohledňující digitální rovnost a individuální potřeby.

Program

  1. Oblasti digitálního wellbeingu (10 min.)
  2. Digitální wellbeing a digitální minimalismus (10 min.)
  3. Digitální wellbeing v konkrétních situacích (30 min.)
  4. Digitální wellbeing ve škole (10 min.)
Poznámka: Uvedená témata mohou být nahrazena či doplněna dalšími dle zájmu účastníků.

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na workshopu odpovím.

Zdroje

  1. 15 tipů, jak na digitální wellbeing se žáky
  2. 20 tipů, jak zvládnout pracovní zátěž v online výuce