Digitální wellbeing nejen ve škole (kurz pro vedení školských zařízení)

Základní informace

 • Kdy: 20. 2. a 16. 4. 2024, 9:00–15:30 hodin
 • Kde: Čichnova Brno, salonek 2 (20. 2.) a společenský sál (16. 4.)

Anotace

Kurz poskytne účastníkům příležitost detailně se seznámit s různými oblastmi digitálního wellbeingu, diskutovat o nich a do vybraných z nich si vytvořit konkrétní aktivity, které budou moci využít jak u sebe, tak je nabídnout jako aktivity ve své organizaci.

Program

Dopolední část (9:00–12:00)

Úvod

 1. Seznámení s programem kurzu a účastníky
 2. Co je digitální wellbeing
 3. Přehled digitálního wellbeingu
 4. Kde hledat inspiraci

I: Digitální lídr

 1. Kdo je digitální lídr
 2. Vlastnosti digitálních lídrů

II: Oblasti digitálního wellbeingu

 1. Zdraví
 2. Relaxace
 3. Meditace
 4. Soustředění
 5. Ovládání
 6. Správa
 7. Bezpečnost
 8. Tvorba
 9. Sdílení
 10. Komunikace
 11. Gaming
 12. Mindfulness

III: Digitální wellbeing v kontextu digitálních technologií

 1. Digitální minimalismus
 2. Digitální návyky
 3. Digitální zahlcenost
 4. Digitální střídmost
 5. Digitální unavenost
 6. Digitální pozornost
 7. Digitální soukromí
 8. Digitální transparentnost
 9. Digitální nezávislost
 10. Digitální kontrola
 11. Digitální kompetence

IV: Digitální minimalismus

 1. Oblasti digitálního minimalismu
  1. Digitální úklid
  2. Role zařízení
  3.  Monotasking
  4. Notifikace
  5. Jednodušší komunikace
  6. Zrušení reakčního režimu
  7. Změna online návyků
  8. Ignorování nepodstatného
  9. Plánování aktivit
  10. Být chvíli sami v kreativní či jiné samotě
 2. Náš digitální minimalismus
 3. Digitální minimalismus v naší organizaci
 4. Návrh aktivity pro naše zaměstnance a organizaci
 5. Sdílení a reflexe

V: Kybercentrum a nabídka aktivit

 1. Představení kybercentra
 2. Nabídka aktivit pro vaši organizaci

Oběd

Odpolední část (12:00–15:30)

VI: Digitání wellbeing a umělá inteligence

VII: Digitání wellbeing v naší organizaci (aktivita)

 1. Náš digitální wellbeing
 2. Digitální wellbeing v naší organizaci
 3. Návrh aktivity pro naše zaměstanance, klienty a organizaci
 4. Sdílení výstupů

Závěr

 1. Na co se nedostalo
 2. Závěrečná diskuze a zpětná vazba

 

Zdroje