Spomocník a hybridní výuka

Základní informace

8. 4. 2021, 20:00
Učíme nanečisto

Anotace

Proč se o hybridním vzdělávání v posledních měsících tolik mluví? A proč bychom měli učit hybridně? A jaký hybridní model zvolit? Při hledání odpovědí vyjdeme z článků publikovaných na Spomocníkovi. Jejich zodpovězení nám může pomoci při vymýšlení nové strategie vzdělávání na našich školách pro následující školní rok a roky další.

Program

O Spomocníkovi
Modely vzdělávání
Hybridní výuka na škole
Hybridní přístup mimo výuku
Hybridní vzdělávání a Strategie 2030+
Na čem opravdu záleží
Ukázka přípravy výuky pro 2021/2022
Diskuze

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na workshopu odpovím.