EduStaňkov 2017

Výuka s aplikacemi Canva, Sutori a Thinglink

Anotace

Aplikace na tvorbu infografik Canva, na vytvoření příběhů Sutori a tvorbu interaktivních obrázků a videí Thinglink jsou nástroji jako stvořenými ke vzdělávání. Jak je ale využít v naší výuce? Nad tím se zamyslíme a konkrétní výuku rovnou připravíme a také hned vyzkoušíme. Z workshopu si tak odnesete nejen zkušenost s prací v dané aplikaci, ale i hotovou přípravu do svého předmětu se zapojením vybrané aplikace a zpětnou vazbu na tuto výuku od ostatních účastníků.

Aktivity s aplikacemi Canva, Sutori a Thinglink – zadání pro účastníky workshopu