Aby vaši studenti cítili, že jim nasloucháte

Jednou z možností, jak rozvíjet třídní kulturu, v níž studenti cítí svou důležitost a respekt, je zaměření pozornosti k jejich naslouchání.

Zdroj: edutopia.com

Jedním z mnoha zázraků učitelského povolání je, že ovlivňujeme životy dětí jak způsoby, kterým rozumíme, tak i těmi, které nejsme schopni pochopit, začíná Beth Pandolpho svůj článek nazvaný Strategie, které pomohou, aby vaši studenti cítili, že jim nasloucháte.

A pokračuje:

Avšak mnoho nároků na učitelské povolání může zastínit fakt, že studenti jsou centrem naší profese. Snadno můžeme být fixováni na dodržování státních norem, regionálních iniciativ či ministerským směrnic zatímco horlivě navštěvujeme porady, pečlivě procházíme studijní plány a opravujeme haldy písemek. Přesto musíme být stále soustředěni na potřeby našich studentů a mít v paměti větu Johna Hattieho: ‘Pozitivní prostředí se zájmem a respektem je prioritním předpokladem vzdělávání.’

Bez ohledu na to, jak vytíženi jsme, nemůžeme podceňovat důležitost rozvoje třídní kultury, v níž studenti cítí svou důležitost a respekt, protože, pokud se naši studenti nevzdělávají, ostatní práce je bezvýznamná. A jednou z cest, jak můžeme vybudovat tyto pevné základy pro vzdělávání je naslouchat našim studentům.

Budování pozitivní, důvěryhodné a bezpečné kultury ve třídě se na portále Edutopia.org věnují i další články. Namátkou zmiňme dva, které jsem již dříve přeložil a publikoval na svém webu.
celý článek