Code Week 2016 aneb jak jsme se neučili programovat

V evropském týdnu kódování (Code Week), konaném pravidelně kolem poloviny října, či v tom světovém (Hour of Code), pořádaném vždy druhý týden v prosinci, se od učitelů obvykle očekává, že přitáhnou studenty k programování. Protože, kdy už jindy? Co když ale učíte studenty oboru programování a navíc v posledním ročníku střední školy? Pak se možná začnete na celé téma dívat trochu z druhé strany.

“Do patnácti let budeme učit programování stejně jako čtení a psaní.
Budeme se ohlížet zpět a lámat si hlavu, proč jsme to nedělali dřív.”

Mark Zuckerberg (2013)

Code Week a jak jej zařadit do výuky

Sedím v křesle a vymýšlím přípravu pro následující týden. Snažím se uvažovat v kontextu. Co se odehraje ve světě ICT v nadcházejících dnech a týdnech a jak to dostat do mého aktuálního tematického plánu. Fakta se přede mnou postupně zjevují a moc nadějně to nevypadá:

 • proběhne Code Week
 • začínám týden výukou předmětu Aplikace se studenty 4. ročníku oboru IT
 • počet studentů: 2 skupiny po 15 studentech
 • časová dotace na skupinu: 90 minut týdně
 • studenti programují již od 1. ročníku (C++, C#, Java, PHP)
 • já programuji na úrovni bloků (Blockly, Scratch, LabVIEW)

A téměř okamžitě vyvstávají zásadní otázky a spolu s nimi i odpovědi:

 • Co já mohu v programování učit tyto studenty? Nic.
 • Co oni mohou naučit mě? Hodně.
 • A dokázali by naučit něco i někoho jiného? To je otázka za milion korun.

Code Week 2016 nebude tentokrát jen o programování

Přicházím do třídy a seznamuji své studenty s právě začínající akcí Code Week 2016. Není to něco, o čem by už dříve neslyšeli od mých kolegů a kolegyň v předchozích letech. Na začátku čtvrtého ročníku střední školy, oboru IT, bych se hodně divil, kdyby tomu bylo jinak. Za dosavadní tři roky studia si vedle programování v C++, C# a Javy postupně prošli všemi těmi Code.org projekty, Scratchem i prostředím LEGO Mindstorms LabVIEW. S tím jsem tak trochu počítal a vlastně jsem v to dokonce tiše doufal.

Vidím na nich, že zrovna nadšením nepřekypují. Jejich výrazy ve tvářích mi napovídají, na co asi myslí: zase další psaní kódu, jako bychom toho neměli dost v samotném předmětu Programování.

“Tentokrát to uděláme jinak,” obracím se k nim a jdu rovnou k věci.
“Vaším úkolem bude vytvořil online kurz, ve kterém se pokusíte naučit jeho účastníky programovat ve vámi vybraném programovacím jazyku.”
Zírají na mě a já si uvědomím, podle toho, jak se tváří, že tu máme první problém, se kterým jsem dopředu nepočítal. Nikdy žádný online kurz netvořili a jak vzápětí zjistím, jen dva z nich nějaký online kurz v minulosti absolvovali. Napadá mě, že nejlepší bude začít stručným představením konceptu MOOC.

Detailní plán projektu Code Week online kurzy

Následně je seznámím s naším novým projektem, který nazvu Code Week online kurzy, jehož cíle jsou:

 • naučit programovat jiné
 • naučit se připravit, vytvořit a spravovat online kurz
 • naučit se pracovat projektově

a chci po nich, aby:

 1. vytvořili 2-4 členné týmy
 2. zvolili si téma (co budou chtít účastníky kurzu naučit) a cílovou skupinu (pro koho bude kurz určen)
 3. navrhli tři úvodní lekce výuky programování dle předem dané struktury, charakteristické pro online kurz, obsahující:
  1. seznámení s tématem lekce
  2. představení teorie
  3. ukázka vzorových úloh
  4. připravení úloh k procvičení
  5. ověření pochopení probraného tématu
  6. vyhodnocení a postup do další lekce
 4. vybrali si prostředí pro tvorbu online kurzu, které jim bude nejvíce vyhovovat (sám doporučím Edmondo a Schoology, ale nechám na nich, aby se s nimi seznámili sami)
 5. dle bodu tři naplnili kurz jednotlivými lekcemi s připraveným obsahem
 6. kurz otestovali v roli účastníků
 7. pozvali do kurzu své spolužáky a mě, coby první, testovací účastníky kurzu, kteří jim dají zpětnou vazbu
 8. nasdíleli konečnou verzi vzorového, připraveného kurzu do společného prostoru

Na závěr stanovuji časový rozsah projektu, 4 x 90 minut, podrobně takto:

 • 1. setkání (ve zbývajícím čase) realizovat bod 1 a 2
 • 2. setkání – bod 3 a 4
 • 3. setkání – bod 5 a 6
 • 4. setkání – bod 7 a 8

Jak to dopadlo

Čekal jsem od studentů víc, po všech stránkách, odborné (naučí víc a půjdou do větší hloubky), obsahové (naplní všechny sekce dané kapitoly, viz bod 3 výše) a nakonec i té formální (podobou a strukturou kurzu). Byl jsem zklamán. A také jsem očekával větší nasazení a zaujetí tématem. Byl jsem zklamán podruhé.

Nemohl jsem se, jako už tolikrát v minulosti z jiných tříd, zbavit pocitu, že studenti udělali jen to nejnutnější, aby splnili úkol, bez jakýchkoliv ambicí kurz rozšířit a nakonec otevřít široké veřejnosti.

Přesto jsem nikdy v průběhu projektu ani po něm nenabyl pocitu, že tvořit online kurzy v rámci Code Weeku je špatným nápadem. Opět, jak už v minulosti tolikrát mi v konečném důsledku nešlo až tolik o samotný obsah jednotlivých kurzů, jako o to, co si studenti z celého projektu odnesou a jestli jim to celé v budoucnu k něčemu bude.

Závěrečná poznámka

Vzhledem k datu realizace projektu (říjen 2016) nejsou již kurzy dostupné k nahlédnutí. Myslím, že to tolik nevadí. Mnohem důležitější je myšlenka na trochu jiné pojetí týdne kódování, i když možná jen pro specifickou skupinu studentů. Ale kdo ví?

 

Článek byl napsán pro Metodický portál RVP.cz.

UložitUložit

UložitUložit