Hybridní škola 2 (navazující seminář)

Základní informace

Termín: 1. 10. 2021
Forma: prezenční nebo online
Časová dotace: 4 hodiny
Cílová skupina: učitelé zapojení do realizace návrhu hybridní výuky vč. managementu školy (účastníků úvodního semináře)

Anotace

Jak konkrétně navrhnout jednotlivé varianty hybridní výuky, aby se mohli a chtěli zapojit všichni učitelé? A jak přenést hybridní model i do ostatních aktivit, které na škole provozujeme? Na to se zaměříme v tomto semináři. Seminář je koncipován prakticky tak, aby jeho účastníci odcházeli již s konkrétní návrhem jednotlivých scénářů výuky a mohli jej se svým týmem dokončit na vlastní škole.

Cíl

Cílem akce je vytvoření základního návrhu konkrétních variant hybridního modelu pro výuky a další školní aktivity jejími účastníky pro svou školu.

Program

Část 1: Úvod (15′)

 1. Seznámení, očekávání
 2. Naše stávající hybridní výuka (úvodní sdílení)

Část 2: Vše o hybridní výuce (45′)

 1. Proč učit hybridně
 2. Základní modely vzdělávání pro 2021/2022
 3. Varianty hybridní výuky
 4. Hybridní model mimo výuku

Část 3: Návrh variant hybridní výuky (90′)

 1. Minimální (20′)
 2. Rozšířená (20′)
 3. Úplná a flexibilní (20′)
 4. Společné sdílení (30′)

Přestávka (15′)

Část 4: Návrh dalších hybridních aktivit (60′)

 1. Výběr 3 aktivit a jejich návrh v hybridní formě (45′)
 2. Společné sdílení (15′)

Část 5: Co dál? (15′)

 1. Témata, na která se nedostalo
 2. Co uděláme po návratu do školy (závěrečné sdílení)
 3. Závěrečné slovo

 

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na semináři odpovím.