Hybridní škola (úvodní seminář)

Základní informace

Termín: 16. 9. 2021
Forma: prezenční nebo online
Časová dotace: 4 hodiny
Cílová skupina: management ZŠ a SŠ

Anotace

Proč má smysl si ponechat online formu vzdělávání i po návratu do škol? Jaké možnosti jejího propojení s prezenční formou máme a které pro nás budou nejlepší? A jak takovou hybridní výuku nastavit, aby se do ní zapojili všichni? A na čem v ní ve skutečnosti záleží? Na to vše se podíváme na tomto semináři.

Cíl

Cílem akce je seznámit vedení škol se smyslem a principy online vzdělávání, aktuálními modely vzdělávaní, konkrétními variantami hybridní výuky i možnostmi zapojení hybridního modelu do dalších aktivit na škole.

Program

Část 1: Úvod (15′)

 1. Seznámení
 2. Naše online výuka (úvodní sdílení)

Část 2: Smysl online vzdělávání (45′)

 1. Proč učit online
 2. Jak učit online
 3. Co učit online
 4. Výhody/nevýhody online vzdělávání (aktivita)

Část 3: Principy online vzdělávání (45′)

 1. Zásady online pedagogiky
 2. Základní principy aneb na čem opravdu záleží
 3. Naplnění základních principů (aktivita)

Přestávka (15′)

Část 4: Vše o hybridním modelu (60′)

 1. Základní modely vzdělávání pro 2021/2022
 2. Hybridní výuka a její varianty
 3. Hybridní model mimo výuku
 4. Hybridní vzdělávání a Strategie 2030+
 5. Co a jak budeme učit + společné sdílení (aktivita)

Přestávka (15′)

Část 5: Vytvoření hybridní školy (30′)

 1. Jak pomůžeme učitelům
 2. Jak zapojíme ostatní (učitele, žáky, rodiče, další)
 3. Jak budeme inspirovat a motivovat
 4. Jak budeme odpočívat
 5. Jak si to celé užijeme

Část 6: Prostor pro cokoliv dalšího (15′)

 1. Témata, na která se nedostalo
 2. Co si odnášíme (závěrečné sdílení)
 3. Závěrečné slovo

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na semináři odpovím.