EduStaňkov 2018 – workshop 2

Vytváříme vlastní online kurz

Anotace

Určitě jste už někdy absolvovali nějaký ten online kurz či rovnou MOOC. Co si ale vytvořit vlastní online kurz, ve kterém naučíte účastníky to, co umíte nejlépe, ať už je to cokoliv? Na tomto workshopu se zaměříme na stávající koncepci a vývoj online kurzů, podíváme se na jejich strukturu, projdeme vhodné nástroje k jejich tvorbě, ale především si ve vybrané službě vytvoříte úvodní lekce vašeho online kurzu, který na závěr zveřejníte ostatním účastníkům workshopu a tak získáte potřebnou zpětnou vazbu na další doplnění či úpravy. Společně se též zamyslíme na tím, jak tvorbu online kurzů zařadit do naší výuky, aby podobné kurzy mohli tvořit sami žáci.

(240 min. ve 4 blocích, 9–15 h.)